درباره ما

گروه پارسیان هوشمند یک سازمان بدون مرز است که با مشارکت جمعی از کارشناسان و متخصصان با سابقه در حوزه علوم مدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات پایه گذاری گردیده است. این سازمان با توجه به تخصص و تجربه کاری مدیران ارشد آن، در حوزه های متعدد تصمیم به ایجاد مرکز آموزشهای تخصصی پارسیان هوشمند در راستای  ارتقای دانش و مهارت های نیروی انسانی گامی بزرگ بر داشته است .

این مرکز با به کارگیری برنامه ای به روز و مقرون به صرفه کلاسهای آنلاین خود را با اعطای گواهینامه رسمی برگزار می نماید .

از مزایای آموزش الکترونیکی می توان به این موارد اشاره کرد:

الف- آموزش همیشگی برای همه در هرجا
در این نوع آموزش، دسترسی فراگیران به مطالب و محتوای دوره وابسته به زمان و مکان نیست، در آموزش الکترونیکی افراد قادرند در هر ساعت از شبانه روز و در تمام هفته به فراگیران اطلاعات مورد نیازشان بپردازند.

ب- صرفه جویی در هزینه ها
در آموزش الکترونیکی از هزینه های رفت و آمد و هزینه های مربوط به اساتید و مشاوران کاسته و از اتلاف وقت جلوگیری میشود.در این نوع آموزش، دوره های آموزشی می توانند به جلسات کوتاه تری تقسیم شده و در عوض در روزها و هفته های بیشتری ارائه شوند. در آموزش الکترونیکی، موسسات، کارمندان خود را از دست نمی دهند و بازدهی کارکنان افزایش می یابد. زیرا به رفت و آمد در ساعت پر ترافیک نیاز نیست.

پ- تعامل بین استاد و فراگیران
راه حل آموزش الکترونیکی، همچون آموزش سنتی، موجب تعامل بین فراگیر و استاد برای درک بهتر مفاهیم می شود با این تفاوت که در بحث بین دو فراگیر، دیگر اعضای کلاس می توانند بدون توجه به بحث، به ادامه آموزش بپردازند و ناگزیر از شرکت در بحث نمی شوند. فنون ارتباطات و تدریس در محیط تعاملها را ممکن می سازد. تعامل در آموزش الکترونیکی در محیط هایی مانند اتاق های گفتگو، تابلوهای اعلانات، پست الکترونیکی و غیره امکان پذیر است.

ت- یادگیری بدون واهمه
دانشجویانی که در یک دوره آنلاین ثبت نام میکنند، وارد محیط عاری از ریسکی می شوند که می توانند در آن موارد جدیدی را آزمایش کنند و مرتکب اشتباه بدون اینکه خود را در معرض قضاوت دیگران قرار دهند.

گروه پارسیان هوشمند یک سازمان بدون مرز است که با مشارکت جمعی از کارشناسان و متخصصان با سابقه در حوزه علوم مدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات پایه گذاری گردیده است. هدف نهایی این گروه، ایجاد سامانه جامع رتبه بندی اعتباری در سطح بین المللی می باشد.